newsfirstkannada.com

VIDEO: ಅಂಗರಕ್ಷಕನಿಂದ ಶೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ

Share :

08-11-2023

  ಅಂಗರಕ್ಷಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಸಚಿವ ಮಹದೇವಪ್ಪ

  ಸಪ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

  ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಶೂ ಹಾಕುತ್ತಿರೋ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

ಧಾರವಾಡ: ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ಅಂಗರಕ್ಷಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಘಟನೆ ಸಪ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಇಂದು ಸಪ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಶೂ ಕಳಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಶೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಶೂ ಹಾಕುತ್ತಿರೋದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲಾ DTH & Cableನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್​ಫಸ್ಟ್​ ಚಾನೆಲ್​​​ ಲಭ್ಯ

VIDEO: ಅಂಗರಕ್ಷಕನಿಂದ ಶೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ

https://newsfirstlive.com/wp-content/uploads/2023/11/hc.jpg

  ಅಂಗರಕ್ಷಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಸಚಿವ ಮಹದೇವಪ್ಪ

  ಸಪ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

  ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಶೂ ಹಾಕುತ್ತಿರೋ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

ಧಾರವಾಡ: ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ಅಂಗರಕ್ಷಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಘಟನೆ ಸಪ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಇಂದು ಸಪ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಶೂ ಕಳಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಶೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಶೂ ಹಾಕುತ್ತಿರೋದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲಾ DTH & Cableನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್​ಫಸ್ಟ್​ ಚಾನೆಲ್​​​ ಲಭ್ಯ

Load More