newsfirstkannada.com

PHOTOS: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ: ಮಕ್ಕಳ ಜತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಪ್ರಧಾನಿ; ಮೋದಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

Share :

30-08-2023

  ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬ

  ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಣ್ಣ- ತಂಗಿಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಹಬ್ಬ

  ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ


ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬ


ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಣ್ಣ- ತಂಗಿಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಹಬ್ಬ


ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ


ರಾಖಿಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು


ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಮೋದಿ!


ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ


ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಿದ ಮೋದಿ ಫೋಟೋಸ್​ ವೈರಲ್​​


ದೆಹಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಕಳೆದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು

PHOTOS: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ: ಮಕ್ಕಳ ಜತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಪ್ರಧಾನಿ; ಮೋದಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

https://newsfirstlive.com/wp-content/uploads/2023/08/Modi_4.jpg

  ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬ

  ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಣ್ಣ- ತಂಗಿಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಹಬ್ಬ

  ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ


ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬ


ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಣ್ಣ- ತಂಗಿಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಹಬ್ಬ


ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ


ರಾಖಿಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು


ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಮೋದಿ!


ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ


ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಿದ ಮೋದಿ ಫೋಟೋಸ್​ ವೈರಲ್​​


ದೆಹಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಕಳೆದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು

Load More