Tag: Tantrik

ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ -ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆ ಶುರುಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಸುರಿದು ಕೊಂದ ಮಂತ್ರವಾದಿ

‘ಮಾಠಗಾರ’ನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ‘ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ’ಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ.. ನಂಬಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಜಾದೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ನೊಂದು ಬೆಂದಿದ್ದ ಬಡಬಗ್ಗರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ...

Don't Miss It

Categories

Recommended